28 thoughts on “AOE Chimsedinang vs Tiểu thủy Ngư solo Shang ngày 26 1 2014 trận 3”

  1. “cái thằng đức này, chỉnh cái đéo gì mà chỉnh ” =)) chết cười ông gman

  2. dân gặp 2 sư tử né 1 con giết 1 con,thàng dân này đc đặt tên là Võ Tòng :v
    vãi bình luận

  3. Thằng đức này chỉnh cái đéo gì mà chỉnh vãi Gman dự là đang say sưa có dt
    làm phiền nên cáu :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *