10 vấn đề lý thuyết Luyện Thi Đại học môn Hóa Học

Các dạng bài tập về  lý thuyết thường gặp trong các đề thi Đại Học, hy vọng sẽ giúp các bạn không phải lo ngại về các câu hỏi lý thuyết trong đề thi Đại học, các tài liệu đã được dàn trang giống với trang vở, việc in ra rất dễ dàng và đỡ tốn trang hơn, chúc các bạn học tốt!

LTDHVd1 cấu tạo nguyên tử:

http://www.mediafire.com/?s97ly842hzaxg8g

LTDHVd3 Phi kim

http://www.mediafire.com/?9tucycgdrmcq1g6

LTDHVd4 Kim loai:

http://www.mediafire.com/?48yp16ylj2kgw37

LTDHVd5 Hidrocacbon:

http://www.mediafire.com/?wp8rne5m0bupki8

LTDHVd6 Ancol Phenol:

http://www.mediafire.com/?ijjndjx2z3bw73n

LTDHVd7 Andehit:

http://www.mediafire.com/?8hr6h6qxpcqo0f8

LTDHVd8 Axit, Este:

http://www.mediafire.com/?zfkm6a37t7c7474

LTDHVd9 Amin. Aminoaxit:

http://www.mediafire.com/?7cckz49h9bnv9n0

LTDHVd10 Tong hop huu co:

http://www.mediafire.com/?zv3n1iamq1vw64q


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *