Nguyên hàm và Công thức Nguyên hàm

Hiện nay khái niệm Nguyên Hàm vẫn không có một lời phân giải nào thỏa đáng về mặt ý nghĩa, hầu hết chỉ “buộc” định nghĩa trên công thức, khái niệm toán học. vì vậy những câu hỏi rất bình thường dưới đây hầu như vẫn chưa có cách nào giải đáp thỏa đáng
1- Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì?
2- Nguyên hàm, tích phân dùng để làm gì trong toán học nói chung và thực tế nói riêng?
chỉ biết nguyên hàm là :
Một nguyên hàm của hàm f trên (a; b) là một hàm F thỏa F′=f
Tích phân của hàm f cận từ a đến b bằng F(b)−F(a)

Khi nghiên cứu tính chất của chuyển động tức thời người ta đưa ra khái niệm đạo hàm, quá trình tìm ngược của đạo hàm cho ta khái niệm nguyên hàm. Trong toán học nói chung, mình biết rằng tích phân có ứng dụng trong tính diện tích hình phẳng, độ dài đường cong, thể tích vật thể. Đại để là tích phân ứng dụng vào tính độ dài, lực, diện tích, thể tích, khối lượng…

Bảng tổng hợp các công thức Nguyên hàm

THAM KHẢO THÊM VỀ  CÁCH HỌC ĐẠO HÀM VÀ CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM

TẠI LINK : http://thuvien.tailieutonghop.com/251/cong-thuc-dao-ham/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *