Phương pháp giải bài Hình học không gian trong đề thi Đại học

Bài toán hình không gian luôn là dạng bài tập gây khó khăn cho học sinh trong kì thi tuyển sinh đại hoc, cao đẳng . Nguyên nhân cơ bản là do học sinh chưa biết phân biệt rõ ràng dạng bài tập để lựa chọn công cụ, phương pháp giải cho phù hợp. Bài viết này sẽ giúp học sinh giải quyết những vướng mắc đó.

Gv: Nguyễn Trung Kiên.


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ : http://tailieutonghop.com/free/phuong-phap-giai-bai-tap-hinh-khong-gian-trong-de-thi-dai-hoc-2011-a_f183-3733.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *