Bài giảng Kinh tế lượng

Môn học cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thiết về các mối quan hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.

Tác giả: Ths. Phan Thành Tâm
Loại tài liệu: Bài giảng

tải dữ liệu tại đây : http://tailieutonghop.com/free/bai-giang-kinh-te-luong_f108-2849.html

 

trích 1 phần :
CHƯƠNG 1

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KINH TẾ LƯỢNG

1.1 Kinh tế lượng là gì?

Cho đến nay chưa có một câu trả lời được mọi cùng chấp nhận cho câu hòi này.

Thuật ngử tiếng Anh “Econometrics” được ghép từ hai gốc từ “Econo” có nghĩa là

“Kinh tế” và “Metrics” có nghĩa là “Đo lường”. Thuật ngữ này do giáo dư kinh tế học

nguời Na – Uy là A. K. Ragnar Frisch – giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969) cùng

với J. Tinbergen, sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1930.

Kinh tế lượng có nghĩa là đo lượng kinh tế. Mặc dù đo lường kinh tế là một nội

dung quan trọng của kinh tế lượng nhưng phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn nhiều.

Điều đó được thể hiện thông qua một số khái niệm sau:

– Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tếđể củng

cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế toán đề xuất và để tìm ra lời

giải bằng số

– Kinh tế lượng có thểđược định nghĩa như là sự phân tích về lượng các vấn đề

kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tếđược thực hiện

bằng các phương pháp suy đoán thích hợp.

– kinh tế lượng có thểđược xem là một khoa học xã hội trong đó các công cụ của lý

thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích các vấn đề

kinh tế

– Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các luật kinh tế

Thuật ngữ “Econometrics” được dịch sang tiếng Việt là ” Kinh tế lượng học” hoặc ”

Đo lường kinh tế”, ngắn gọn hơn là “Kinh tế trắc”, “Kinh tế lượng”.

Có những định nghĩa, quan niệm khác nhau về kinh tế lượng bắt nguồn từ thực tế:

các nhà kinh tế lượng trước hết và phần lớn họ là các nhà kinh tế có khả năng sử dụng

lý thuyết kinh tếđể cải tiến việc phân tích thực nghiệm về các vấn đề mà họđặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *