40 đề thi thử đại học 2012 môn Toán

Trong bài viết đề thi thử đại học 2012 của thầy Văn Phú Quốc, chúng tôi đã giới thiệu 30 đề thi không có đáp án. Gần đây, thầy Quốc đã bổ sung 10 đề để hoàn thiện bộ 40 de thi thu dai hoc 2012 môn Toán. Bộ đề này vẫn chưa có đáp án. Thầy Quốc sẽ đăng tải đáp án sau (trên mathvn.com).
Math Books Title: 40 de luyen thi dai hoc 2012 mon Toan (Math tests for the exam 2012)
Authors/Editors: AzMaths, Math teacher Van Phu Quoc
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 579 KB
Mediafire link: Download tai lieu nay.

 

de thi thu dai hoc 2012, đề thi thử đại học 2012 môn toán
Đề số 40 trong bộ 40 de thi thu dai hoc 2012 mon toan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *