Giáo án bạch kim sưu tầm

Bài : KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

DOWNLOAD

Giáo án PowerPoint toàn bộ chương II hình học 12

DOWNLOAD

Giáo án hình học 11 và hình học 12 ( kết hợp giữa powerpoint + cabri 3D + …) (Giáo khoa – các bài tập – luyện tập v.v.v.)

TẢI VỀ VÀ CHO CHẠY TẬP TIN HomePage.pps hay HomePage.ppt TRONG THƯ MỤC ĐƯỢC GIẢI NÉN ĐỂ CHẠY TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *