Chimsedinang vs Tiểu thủy Ngư solo random ngày 26/1/2014 trận 3

Toàn bộ các trận đấu của Chim sẻ đi nắng và Tiểu thùy ngư: http://goo.gl/JTJoMZ ☞ Subscriber để cập nhật or xem lại các trận đấu kinh điển của chim sẻ: htt…

 

Chimsedinang vs Tiểu thủy Ngư solo random ngày 26/1/2014 trận 1

Toàn bộ các trận đấu của Chim sẻ đi nắng và Tiểu thùy ngư: http://goo.gl/JTJoMZ ☞ Subscriber để cập nhật or xem lại các trận đấu kinh điển của chim sẻ: htt…