Đang tìm: ma nganh truong khoa hoc tu
Gợi ý tìm kiếm : ma nganh truong khoa hoc tu free

Home » Search Results for 'ma nganh truong khoa hoc tu'

Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam 2012

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam: chỉ tiêu tuyển sinh 2012. Thông tin tuyển sinh 2012 về mã ngành, khối thi trường CD Kinh te – Ky thuat Quảng Nam. Xem điểm thi, điểm chuẩn 2011 CD Kinh te – Ky thuật Quảng Nam. Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 CĐ Kinh tế [...]

Vai trò của nhà nước trong việc phát triển khoa học công nghệ

soan bai Từ trước đến nay đảng và nhà nước ta luôn xác định khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế. Nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ VII (khoá VII) đã coi công nghệ là nền tảng của [...]

Sự cần thiết phải củng cố và phát triển doanh nghiệp nhà nước

soan bai 1. Sự cần thiết của DNNN Nhìn lại quá trình lịch sử, chúng ta đi lên từ cơ sở vật chất, kỹ thuật rất nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế mất cân đối trầm trọng, lực lượng thù địch bao vây cấm vận kinh tế triệt để. Trong hoàn cảnh đó chúng [...]

Giải pháp tiếp tục đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

soan bai 1.Định hướng sắp xếp, phát triển DNNN hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích 1.1 Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Nhà nước giữ 100% vốn đối với cơ chế thị trường doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, bao gồm: vật liệu nổ, hoá [...]

Một số giải pháp nhằm giải quyết hợp lý vấn đề về nguồn nhân lực

soan bai 1. Một số giải pháp Nhìn rõ được thực trạng về nguồn nhân lực của nước ta để  chúng ta phát huy những điểm mạnh , khắc phục và hạn chế những điểm yếu đồng thời đưa ra được những yêu cầu đối với giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực . [...]


Kết quả khác cho từ khóa: "ma nganh truong khoa hoc tu"
Loading
  • Recent Posts

  • -->