Đang tìm: tai lieu thuong mai quoc te
Gợi ý tìm kiếm : xem tai lieu thuong mai quoc te moi nhat

Home » Search Results for 'tai lieu thuong mai quoc te'

Các nhà trung gian trong nước

soan bai   Nhà trung gian trong nước hay nhà trung gian nội địa, những người ở chính nước mà công ty sản xuất, sẽ cung cấp các dịch vụ Marketing ngay ở thị trường trong nước. Bằng sự lựa chọn nhà trung gian nội địa như là kênh trung gian trong quá trình phân [...]

Lựa chọn trung gian phân phối quốc tế

soan bai 1. Căn cứ lựa chọn trung gian Với người trung gian độc lập thì cần xác định rõ họ có quyền sở hữu đối với hàng hoá hay không. Người trung gian đại lý thì chủ yếu là đại diện cho người uỷ thác còn người trung gian bán buôn thì có quyền [...]

Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

soan bai Theo tiêu thức này, doanh nghiệp được phân thành các loại: – Doanh nghiệp nông nghiệp: là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng vào việc sản xuất ra những sản phẩm là cây, con. Hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp này phụ thuộc rất [...]

Bản chất của kinh tế tư nhân là gì

soan bai Khái niệm kinh tế tư nhân hiện nay còn có nhiều ý kiến chưa đồng nhất. Theo nghĩa rộng, kinh tế tư nhân được sử dụng để phân biệt với kinh tế Nhà nước. Theo nghĩa hẹp hơn, kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế được hình thành và phát triển [...]

Sự phát triển của kinh tế tư nhân

soan bai                                                                                               1. Sự phát triển về số [...]


Kết quả khác cho từ khóa: "tai lieu thuong mai quoc te"
Loading
  • Recent Posts

  • -->