Đang tìm: tai lieu thuong mai quoc te
Gợi ý tìm kiếm : tai lieu thuong mai quoc te tieng anh

Home » Search Results for 'tai lieu thuong mai quoc te'

Phân loại thuế quan theo đối tượng đánh thuế

soan bai (i) Thuế quan xuất khẩu: Đánh vào mỗi đơn vị hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài. Như Nga đánh thuế xuất khẩu dầu thô, Indonexia đánh thuế xuất khẩu các sản phẩm chè. Việc đánh thuế xuất khẩu làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, nhưng các quốc gia vẫn phải [...]

Chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập (General System of Preference)

soan bai GSP: là hệ thống ưu đãi về thuế quan của các nước công nghiệp phát triển dành cho một số mặt hàng nhất định mà họ nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Ví dụ: Nhật Bản, EU dành cho VN được hưởng GSP. Đặc điểm của GSP: – Thuế nhập khẩu [...]

Phân loại dịch vụ như thế nào?

soan bai Có nhiều cách phân loại dịch vụ khác nhau, mỗi quốc gia khác nhau lại có một cách phân loại khác nhau.Hai cách phân loại: a) Căn cứ vào tính thương mại. Theo căn cứ này thì dịch vụ chia làm hai loại: 1. Dịch vụ mang tính thương mại: là những dịch [...]

Vai trò của Thương mại dịch vụ

soan bai 1. Thương mại dịch vụ giúp cải biến cơ cấu kinh tế của một quốc gia. Vai trò này thể hiện ở chỗ với các nước phát triển thì đương nhiên dịch vụ hiện nay đang chiếm một tỷ trọng rất lớn trong GDP. Ví dụ đối với một số nước phát triển [...]

Đánh giá lý thuyết của M.Porter

soan bai Porter khẳng định rằng mức độ thành công mà một nước có khả năng đạt được trên thị trường thế giới về một ngành nhất định là một hàm số của sự kết hợp các thuộc tính: điều kiện các yếu tố sản xuất, các điều kiện về cầu trong nước, các ngành công [...]


Kết quả khác cho từ khóa: "tai lieu thuong mai quoc te"
Loading
  • Recent Posts

  • -->