Đang tìm: thong tin ve khoi m
Gợi ý tìm kiếm : thong tin ve khoi m free

Home » Search Results for 'thong tin ve khoi m'

Các quy luật của kinh tế thị trường

soan bai a) Quy luật lưu thông tiền tệ Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật quy định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kì nhất định .Khi tiền mới chỉ thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông ,thì số lượng tiền cần thiết [...]

Tiêu chí nhận dạng kinh tế trang trại

soan bai Để xác định một đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp có phải là trang trại hay không, thì phải có tiêu chí để nhận dạng trang trại có căn cứ khoa học tiêu chí nhận dạng trang trại cần phải hàm chứa được đặc trưng cơ bản của [...]

Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ “Việt Bắc”

van mau Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thi ca hiện đại. “Ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tởng cộng sản”. Tập thơ “Việt Bắc”, là đỉnh cao của thơ Tố Hữu đồng thời cũng là thành tựu hàng đầu [...]

Căn cứ lựa chọn trung gian phân phối

soan bai   Với người trung gian độc lập thì cần xác định rõ họ có quyền sở hữu đối với hàng hoá hay không. Người trung gian đại lý thì chủ yếu là đại diện cho người uỷ thác còn người trung gian bán buôn thì có quyền sở hữu đối với hàng hoá [...]

Tìm hiểu tác phẩm Bài ca ngất ngưởng

van mau I.Tìm hiểu chung1.Tác giả. – NCT ( 1778 – 1858 ), xuất thân trong một gia đình Nho học, người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.- 1819 thi đỗ giải nguyên và được bổ nhiệm làm quan.- Là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực: văn hoá, [...]


Kết quả khác cho từ khóa: "thong tin ve khoi m"
Loading
  • Recent Posts

  • -->