Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Đồng Tháp 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Đồng Tháp 2012

Đại học Đồng Tháp: chỉ tiêu tuyển sinh 2012. Thông tin tuyển sinh mới nhất 2012 mã ngành mới, chỉ tiêu từng ngành DH Dong Thap. Điểm thi, diểm chuẩn 2011 trường DH Dong thap. Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 ĐH Đồng Tháp Trường ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển 3.900 chỉ tiêu cho 51 ngành đào […]