Giáo án bạch kim sưu tầm

Bài : KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

DOWNLOAD

Giáo án PowerPoint toàn bộ chương II hình học 12

DOWNLOAD

Giáo án hình học 11 và hình học 12 ( kết hợp giữa powerpoint + cabri 3D + …) (Giáo khoa – các bài tập – luyện tập v.v.v.)

TẢI VỀ VÀ CHO CHẠY TẬP TIN HomePage.pps hay HomePage.ppt TRONG THƯ MỤC ĐƯỢC GIẢI NÉN ĐỂ CHẠY TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH

DOWNLOAD

Mẫu đơn đặt hàng

Work order hay còn gọi là đơn đặt hàng, nó là giấy tờ căn cứ cho việc mua bán, bên mua sẽ gửi cho bên bán đơn đặt hàng này sau khi đã tham khảo giá và dịch vụ do bên bán cung cấp, công việc sản xuất sẽ diễn ra sau đó

 

Mẫu đơn đặt hàng

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-———-
Đơn đặt hàng
Số: 001/2009
Kính gửi:Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Ba Đình

Công ty ………………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:

STT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

Tổng cộng:

Thời gian giao hàng:………………………………………….. ………………………….. 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
Địa điểm giao hàng:………………………………………….. …………………………… 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
Phương thức thanh toán:
– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
– Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2009
Giám đốc công ty

các mẫu đơn đặt hàng tham khảo khác

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :_order_hang_tq_cho_khach_si.xlsxDownload và Xem Tài Liệu đầy đủ :mau_don_dat_hang_cua_kim_cuong_hoa_sen.doc


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :mau_don_dat_hang_va_phuong_thuc_thanh_toan.doc