Đạo hàm và Công thức Đạo hàm

Khái niệm dễ hiểu nhất cho ĐẠO HÀM
Bản chất của đạo hàm f'(x) là tốc độ gia tăng của hàm f(x) theo sự tăng dần của biến số x ở ngay gần sát tại điem x đang xét :
– Nếu giá trị của đạo hàm tại x là >0, chứng tỏ rằng tại đó hàm số tăng theo x
– Nếu giá trị của đạo hàm tại x là , chứng tỏ rằng tại đó hàm số giảm theo x
– Nếu giá trị của đạo hàm tại x là =0, chứng tỏ rằng tại đó hàm số không tăng cũng không giảm

Lấy ví dụ đơn giản là hàm số f(x)=7x, đào hàm của nó là f'(x)=7 tại mọi x, nghĩa là tốc độ tăng của f là 7 lần tốc độ tăng của x tại mọi điểm. cứ x tăng từ 3 lên 5 (tăng 2 điểm), thì f(x) tăng từ 21 lên 35 (tăng 14 điểm).

Ví dụ phức tạp hơn là hàm f(x)= 2x^2, f'(x)=4x. Tại x=-2, f’=-8, ta sẽ kiểm chứng xem có phải tại đó tốc độ giảm của y là 8 lần so với tốc độ tăng của x: khi x tăng từ -2 lên -1,95, thì f giảm từ 8 xuống 7,605, tức là khi x tăng 0,05 điểm thì y giảm 0,395, tức là y giảm 7,9 lần, xấp xỉ 8 lần.

Ví dụ tương tự ở x=0, 2…

Khi đạo hàm bằng 0 thì hàm số tại đó không tăng cũng không giảm khi x tăng. Khi đó chúng ta chưa thể nói chắc là cực đại, mà điểm đó có thể là cực tiểu, hoặc chỉ là điểm uốn. Cần phải biết dấu của đạo hàm cấp hai mới xác định được đó là CĐ, CT hay điểm uốn.
– Nếu f’=0 và f”>0 tại x: tại điểm x, hàm số không tăng hay giảm theo x nữa, nhưng đang thay đổi xu hướng từ trang thái giảm dần thanh trạng thái tăng dần, x là điểm CT.
– Nếu f’=0 và f” – Nếu f’=0 và f”=0 tại x: tại điểm x, hàm số không tăng hay giảm theo x nữa, mà cũng không thay đổi xu hướng, hàm số chỉ dùng lại không tăng/giảm tại x một tí rồi nó lại tiếp tuc xu hướng trước đây của nó.

Dưới đây là: cong thuc dao ham co ban, cong thuc dao ham theo chuan quoc te

Bảng tổng hợp các công thức đạo hàm cơ bản

Bảng tổng hợp các công thức theo chuẩn quốc tế

 

TỔNG HỢP DOWNLOAD file word để in : CÔNG THỨC ĐẠO HÀM.DOC

dao ham, dao ham lop 11, dao ham 11, cong thuc tinh dao ham co ban, bai tap ve dao ham, cong thuc nguyen ham co ban, dao ham rieng, bang cong thuc dao ham, ung dung cua dao ham, cong thuc dao ham co ban, cong thuc dao ham lop 12, game dao ham, cong thuc dao ham cap cao, cac cong thuc nguyen ham, dao ham logarit, tinh dao ham cap cao

THAM KHẢO THÊM VỀ  CÁCH HỌC TÍCH PHÂN  VÀ CÁC CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM

TẠI LINKhttp://thuvien.tailieutonghop.com/252/cong-thuc-nguyen-ham-tich-phan/