Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

Một số bài vẽ tranh đề tài an toàn giao thông, các thầy cô có thể tham khảo trong quá trình soạn bài.

I. Tìm chọn nội dung đề tài.

Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không…

a. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông

b. Phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông?

c. Ước mơ có điều kiện giao thông hiện đại.

II. Cách vẽ:

a. Chọn nội dung thể hiện.

b. Tìm hình ảnh chính phụ.

c. Vẽ màu.

III . Thực hành: