37 Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Tổng hợp 1 số đề cương hay và gọn nhất để các bạn tham khảo

ảnh phía dưới là các file có trong tài liệu: (gồm bao cao thuc tap, cach viet de cuong, decuong, chi tiet,  de cuong bao cao, de cuong chi tiet, de cuong chi tiet ke toan, de cuong ke toan, de cuong khoa hoc, de cuong kiem toan, de cuong luat kinh te )

Nội dung liên quan tới hầu hết các khía cạnh của kiểm toán như: Đánh giá rủi ro kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, hồ sơ kiểm toán, đánh giá rủi ro kiểm toán, xác lập mức trọng yếu, các khoản ước tính, …..

Danh sách một số đề tài:

1. Phân tích hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu tại Tổng công ty cao su Việt Nam.
2. Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
3. Phương pháp xác định mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C.
4. Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát của Công ty Kiểm toán PWC Việt Nam.
5. Kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu tại Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
6. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán được áp dụng tại Công Ty Kiểm Toán DTL.
7. Thủ tục phát hiện các gian lận và sai sót trọng yếu trong kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí dược áp dụng tại công ty kiểm toán AISC
8. Vận dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.
9…….

de cuong thuc tap, de cuong chi tiet thuc tap

Đây là link download tài liệu :  Posted on Categories Đại học – Cao đẳngTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Leave a comment on 37 Đề cương chi tiết báo cáo thực tập