Đề thi thử môn Toán 2012 – Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Đề thi thử môn Toán của trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội (lần thứ 2), thi ngày 8/1/2012. Math Books Title: De thi thu chuyen Khoa hoc Tu nhien Hanoi 2012 lan 1 & 2
Authors/Editors: Math Teachers in Hanoi science University
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size:  16.9KB
Mediafire link: Download tai lieu nay.

de thi thu mon toan 2012, chuyen khoa hoc tu nhien ha noi, chuyen khtn

Đề thi thử môn Toán của trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội (lần 1), thi ngày 27/11/2011. Math Books Title: De thi thu chuyen Khoa hoc Tu nhien Hanoi 2012 lan 1 & 2
Authors/Editors: Math Teachers in Hanoi science University
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size:  16.9KB
Mediafire link: Download tai lieu nay.

de thi thu dh mon toan chuyen khtn lan 1

30 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2012

Thầy Văn Phú Quốc, giảng viên trường Đại học Quảng Nam vừa gửi bộ 30 đề thi thử ĐH môn Toán năm 2012 theo cấu trúc. Bộ đề này có nhiều câu hỏi mới chứa đựng những ý tưởng mới, và hơi khó so với các bộ đề thi thử trước đây.

 

Math Books Title: Solutions for 40 math tests 2012 by Van Phu Quoc
Authors/Editors: AzMaths, Math Teacher Van Phu Quoc
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 2.38 MB
Mediafire link: Download this book/file.