Bài giảng Kinh tế vi mô

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các lý thuyết cân bằng từng phần trong nền kinh tế thị trường như cung, cầu, giá cả, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết người sản xuất, cạnh tranh hoàn toàn, độc quyền và khu vực Nhà nước

Tác giả: Ths. Nguyễn Tam Sơn
Loại tài liệu: Bài giảng

download : http://tailieutonghop.com/free/bai-giang-kinh-te-vi-mo_f95-2856.html