Quy trình thiết kế asic

1. Giới thiệu chung về nội dung nghiên cứu đã thực hiện

2. Cấu trúc đầu nhạy.

3. Thiết kế Sensor.

4. Thiết kế Điện tử

5. Thiết kế Layout

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

quy trinh thiet ke ASIC