Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ

Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ

Cái câu tôi thích nhất trong truyện dài này, còn nhớ ý là: “Tôi giống như mọi thanh niên khác trong những xó xỉnh của thành thị, nghèo tới mức, chỉ còn lại mỗi tiền!” Đây không phải tiểu thuyết **** loạn, đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc. Cuốn […]