Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Trước đây nửa thế kỉ, khi mới cầm bút, nhà thơ Huy Cận trình làng bài “Tràng giang” với khổ thơ đầu rất đặc sắc: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả, Củi một cành khô lạc mấy dòng Giữa cái […]