Đề thi thử đại học môn toán

50 Đề thi thử đại học môn toán, các đề thi mẫu này được tập hơn qua các năm và do các giáo viên dày dặn kinh nghiệm sưu tầm. dưới đây là một phần ảnh của đề thi trong bộ đề

file: .pdf

 

tải tài liệu này tại  :

http://tailieutonghop.com/free/50-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan_f183-2525.html