You can play jackpot progressif at our site and win amazing bonuses. Make the good combinations for bringing your fortune at the cash game machine games.

Tag archive for ‘tieu luan kinh te vi mo’

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô có đáp án

Kinh tế học vi mô nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng lẻ, chẳng hạn hoạt động sản của một doanh nghiệp hay hoạt động tiêu dùng của một cá nhân. Thí dụ, một công ty cần tuyển bao nhiêu công nhân, sản xuất ra cái gì, và bán sản phẩm […]

Một số tiểu luận kinh tế vi mô mẫu

Một số tiểu luận kinh tế vi mô mẫu

Kinh tế vi mô là môn học kinh tế học căn bản cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về lý luận và phương pháp kinh tế trong lựa chọn để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế […]


a Kết quả khác cho từ khóa: "tieu luan kinh te vi mo"
Loading