Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô có đáp án

Kinh tế học vi mô nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng lẻ, chẳng hạn hoạt động sản của một doanh nghiệp hay hoạt động tiêu dùng của một cá nhân. Thí dụ, một công ty cần tuyển bao nhiêu công nhân, sản xuất ra cái gì, và bán sản phẩm […]