60 đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2012 ( Có đáp án )

60 đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2012 ( Có đáp án )

Bộ đề gồm 2 tập – Tập 1: 30 đề với carpet & floor cleaning độ khó vừa phải giúp học sinh mới làm đề recommended sites ôn lại kiến thức, nhớ công thức và từ đó đúc rút kinh nghiệm hình thành phản xạ cơ bản về kỹ năng làm đề – Tập 2: 30 đề với http://www.cenpol.es/appcenpol/?p=bonos-poker độ khó cao, [...]