Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

Một số bài vẽ tranh đề tài an toàn giao thông, các thầy cô có thể tham khảo trong quá trình soạn bài. I. Tìm chọn nội dung đề tài. Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không… a. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông b. Phải làm […]